Reidinga Advocatuur

"Aardig voor de persoon,
hard voor de zaak"


De weg naar de rechter wordt niet geschroomd maar pas gevolgd wanneer het niet anders kan. Zo zijn diverse arbeidsconflicten en grote huurincasso’s door Reidinga Advocatuur met succes afgewikkeld. Dit zonder tussenkomst van de rechter en binnen redelijke termijnen (zie ook Visie en werkwijze).

imgDisclaimer